Pasieka w Starym Wielisławie

GALERIA » PÓŁKOLONIE » Półkolonie letnie 2017 » Pasieka w Starym Wielisławie

27 lipca dzieci uczęszczające na świetlice wyjechały do pasieki pana Henryka Zaremby która znajduje się w Starym Wielisławiu. Pan Henryk bardzo ciekawie opowiadał o swojej pasji. Dowiedzieliśmy się jak zbudowana jest pszczoła, jakie rozróżnia kolory z czego i jak zbudowany jest ul.