OSZCZĘDZAJ WODĘ, ŁAP DESZCZÓWKĘ

INICJATYWY » OSZCZĘDZAJ WODĘ, ŁAP DESZCZÓWKĘ

Rada Sołecka zaczęła przygotowywać odpowiednie beczki do gromadzenia deszczówki przeznaczonej do podlewania kwiatów i krzewów. Już niedługo BECZKI zostaną ustawione przy obiektach użyteczności publicznej. Jednocześnie Rada Sołecka zachęca mieszkańców do instalowania beczek pod spusty rynnowe na swoich posesjach w celu gromadzenia wód opadowych. Już niedługo pochwalimy się naszym zrealizowanym pomysłem.