Sołtys i Rada Sołecka 2019-2023

Sołtys wsi Marcinów:

Ludwika Golec

 

W skład Rady Sołeckiej wsi Marcinów wchodzą:

1. Agnieszka Gabryliszyn

2. Beata Koźbiał

3. Małgorzata Szmigiel

4. Małgorzata Ciszewska