DZIEŃ SOŁTYSA 2021

GALERIA » UROCZYSTE DNI » DZIEN SOŁTYSA » DZIEŃ SOŁTYSA 2021

Z okazji Dnia Sołtysa  - Opiekuna i Gospodarza Wsi,

składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,

sukceów w działalności sołeckiej, a takżę jak najlepszej współpracy

z mieszkańcami i pracownikami naszej gminy.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za trud,

i wysiłek w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji.